سه‌شنبه, 28 فروردين 1403
  • ساعت : ۱۴:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 25
  • کد خبر : ۲۸۴۰۴
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
استفاده از ظرفیت مزارع نوآور در ایجاد پایلوت های طرح هوشمند سازی آبیاری

نخستین نشست مشترک معاونت آب و خاک و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با هدف استفاده از ظرفیت مزارع نوآور در ایجاد پایلوت های طرح هوشمند سازی آبیاری، صبح روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور آقای دکتر عباسی مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری و همکاران ایشان، آقای دکتر موموندی مدیر کل و مهندس پیری معاون دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وکارشناسان مرتبط تشکیل شد.

۲۰۲۳۰۵۰۹_۰۹۲۶۱۹.jpg

در این جلسه بر ضرورت همکاری بین مدیران هماهنگی ترویج و مدیران آب و خاک سازمان های جهاد کشاورزی تاکید و مقرر شد در سال جاری مزارع پایلوت در طرح هوشمند سازی آبیاری با اولویت مزارع نوآوری که توسط دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی پیشنهاد می شوند انتخاب و تجهیز گردند.

۲۰۲۳۰۵۰۹_۰۹۲۷۳۹.jpg

همچنین در این جلسه در خصوص لزوم و اهمیت ارائه آموزش های لازم به بهره بردارانی که متقاضی استفاده از سیستم های نوین آبیاری در سطح کشور هستند تاکید و مقرر شد زمینه های همکاری دوجانبه در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۰۲۳۰۵۰۹_۰۹۲۸۰۴.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0