چهارشنبه, 2 فروردين 1402
  • ساعت : ۰۹:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 8
  • کد خبر : ۲۷۹۳۱
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
دومین كاروان ترویج الگوی كشت محصولات زراعی استان فارس

دومین کاروان ترویج الگوی کشت محصولات زراعی با هدف تشویق و ترغیب کشاورزان به مشارکت و همراهی در الگوی کشت محصوالت زراعی، مسئله یابی و پاسخ به سواالت فنی کشاورزان و ارائه راهکار ها و معرفی دانش و فناوری های جدید در استان فارس از تاریخ سی ام بهمن ماه لغایت سوم اسفندماه 1401 برگزار گردید.

2.jpg

این برنامه در 37 شهرستان استان فارس، 93 مرکز جهاد کشاورزی دهستان و 587 پهنه تولیدی در مزارع کشاورزی تحت کشت محصوالت زراعی با رویکردهای افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقاء بهره وری آب، توسعه کشت محصوالت جایگزین، مدیریت ریسک، بیمه و تاب آوری، جهش تولید در دیم زارها، انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه با استفاده از روشهای انبوهی، گروهی و ارتباطات چهره به چهره برگزار گردید. در این کاروان هر روز 10 مرکز به صورت آنالین و بقیه مراکز به صورت آفالین با شبکه برکت استانی ارتباط داشته اند.

3_6381291285729439840.jpg

همچنین از ظرفیت های سازماندهی و بسیج شبکه عاملین ترویج استفاده شده است. مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت های دانش بنیان ، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و صدا و سیمای استان همکاری کنندگان در این برنامه بوده اند. گروه سه نفره کارشناسان ستاد )مریم خسروبیگی، افراسیاب فتحی و رضا محسنی( به منظور پایش و نظارت بر نحوه اجرای فعالیت ها نیز در استان فارس حضور داشتند.

4.jpg

11.jpg

111.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0