جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۱۳:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
برگزاری جلسه طرح بازنگری و اصلاح فرایند شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش كشاورزی

 جلسه طرح بازنگری و اصلاح فرایند شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی با حضور مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، نماینده موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام صنفی کارهای کشاورزی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی و همچنین نمایندگان معاونت علمی و فناوری و معاون محترم آموزش، دفتر آموزش بهره برداران ،دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری،دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج در مورخه نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در سالن جلسات موسسه آموزش و ترویج برگزار شد.

در جلسه فوق  به اهمیت بازنگری در فرایند مربوطه توضیحات لازم توسط مدیر کل محترم دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی اشاره  و اعضای جلسه ضمن بحث و بررسی کارشناسی نسبت به تعریف مجدد گروه هدف ،معیارها،شاخص ها و...پرداختند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0