دوشنبه, 7 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۳:۴۷:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
جلسه شورای هماهنگی ترویج استان چهار محال و بختیاری

جلسه شوراي هماهنگي ترويج استان چهار محال و بختياري در روز پنجشنبه مورخ چهارم مهر ماه سال جاری با حضور جناب آقاي دكتر كرمي دهكردي (مدير كل محترم دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي) ، همكاران مديريت ترويج استان، روساي آموزش و ترويج ادارت تابعه(منابع طبيعي- دامپزشكي- تعاون روستايي و امور عشاير)، مديران و كارشناسان بخشهاي تخصصي و همچنين روساي ادارات ترويج شهرستانها برگزار گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي مهندس بيك بكان(مدير ترويج) و خانم مهندس عليزاده(رييس اداره ترويج) در خصوص وظايف و فعاليتهاي آموزشي ترويجي صورت گرفته در استان صحبت و ارائه گزارش نمودند.

در ادامه دو تن از مديران بخشهاي تخصصي (منابع طبيعي و آب و خاك) در خصوص عملكرد ترويج و آموزش در اشاعه شيوه هاي نوين و تاثير گذاري آموزش به بهره برداران در جهت اجراي سيستمهاي نوين آبياري و همچنين انجام پروژه هاي حفظ منابع طبيعي و همكاريهاي مشترك مديريت ترويج ومنابع طبيعي استان ايراد سخن نمودند.

سپس جناب آقاي دكتر كرمي به موضوعات ذيل اشاره فرمودند :

در گذشته بيشترين فعاليت بخش كشاورزي متمركز بر امر توليد گرايي بدون كارايي بوده است. ولي اكنون از مهمترين چالشها و دغدغه هاي وزارت جهاد كشاورزي رسيدن به كشاورزي پايدار، بحث حفظ تنوع زيستي، جلوگيري از فرسايش خاك، مديريت مصرف بهينه آب، امنيت غذايي و توليد محصول سالم با حفظ منابع طبيعي مي باشد.

ايشان همچنين بيان داشتند كه : ترويج علاوه بر افزايش دانش و مهارت بهره برداران ، بايد به دنبال شبكه سازي و ايجاد تعاملات قوي مشاركتي باشد. همچنين برنامه ريزي در خصوص ترويج جوانان روستايي، ترويج تشكلها و ساماندهي آنها، ترويج بازار محوري، اجراي طرحهاي مشاركتي با ساير معاونتها، تعامل با دانشگاهها، اجراي روزهاي مزرعه در مزرعه توليدي كشاورز ، تلفيق سياستهاي بالا دستي و نيازهاي بهره برداران و انعكاس فعاليتهاي انجام شده بايد سرلوحه فعاليتهاي آموزشي ترويجي باشند.

در پايان جناب آقاي دكتر كرمي دهكردي با رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان جناب آقاي دكتر غريب ديدار و گفتگو داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0