دوشنبه, 8 خرداد 1402
  • ساعت : ۱۴:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد:
نمونه‌ ای از زیبا سازی فضای زندگی

بلومان کوهی زیبا

1_6382019067221415880.jpg

نمونه‌ ای از باغچه خانگی وزیبا سازی فضای زندگی (خود سازی را باید از خودآغاز کرد)

 یکی از اهداف  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان زیبا سازی محوطه مراکز ۵۷گانه جهاد کشاورزی میباشد.

4.jpg

10.jpg

9.jpg

5.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0