چهارشنبه, 2 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۱:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد:
كارگاه ترویجی _ آموزشی مبارزه با علف هرز انگل گل جالیز كلزا

 

22222.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0