چهارشنبه, 2 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان مرکزی خبرداد:
دوره آموزشی كنترل آفات و بیماری ها در باغات

درتاریخ دوم اسفندماه سال جاری دوره آموزشی کنترل آفات و بیماری ها در باغات درکانون یادگیری باغات میوه سردسیری در روستای خوگان باتدریس خانم مهندس عباسی برگزارشد.

 اهمیت رعایت بهداشت عمومی باغ از قبیل جمع آوری برگها و میوه های ریخته شده کف باغ حذف پاجوش و تنه جوشها و شاخه های بیمار و آفت زده و سوزاندن و معدوم کردن آنها رنگ زدن تنه درختان انجام هرس مناسب و چالکود بعلاوه مصرف روغن ولک و سم حشره کش یا قارچ‌کش همراه با آن و مزایای روغن پاشی از قبیل مصرف سم کمتر به دلیل نبود برگ و میوه و پوشش دهی کامل و قویتر کل تنه درخت و شاخه ها البته با رعایت زمان مناسب و دز توصیه شده و همینطور بررسی فنی و تنظیم سمپاشها و رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی در هنگام سمپاشی و در نهایت مزایای انجام بیمه توسط باغداران می باشد.

1111.jpg

در خاتمه کلاس باغداران به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه پرداختند و به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد.

اهم مسائل و مشکلات بیان شده توسط باغدارن :

۱_ عدم نامناسب بودن غرامت های بیمه علی رغم بروز خسارت های مختلف

۲_ عدم تخصیص کودهای پایه (فسفاته و پتاسه) به باغداران در زمستان جهت چال کود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0