جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۲۲:۳۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد:
روز انتقال یافته های جدید در مورد علف هرز و شته مومی كلزا

در روز انتقال یافته های جدید در مورد علف هرز و شته مومی کلزا با حضور مهندس چشمه نور کارشناس کلزا از مرکز تحقیقات شهرستان بروجرد در محل سایت یک هکتاری کلزا واقع در روستای نصیر آباد برگزار شد. در مورد کنترل علف های هرز برگ باریک و پهن کلزا صحبت و به کشاورزان توصیه شد که برای کنترل علف های برگ باریک از سوپر گالانت وبرای کنترل علف های هرز برگ پهن از لونترال استفاده نمایند.
همچنین ذکر گردید که سم لونترال قادر به کنترل علف های هرز هم خانواده ی کلزا وهمچنین فرفیون نیست وبرای کنترل آنها ،مزرعه باید وجین شود. به علت اینکه مزارع کلزا به شته مومی آلوده است به کشاورزان توصیه گردید در اسرع وقت با این آفت مبارزه شود. چون در منطقه ما اغلب کلزا در تناوب با گندم کاشته می شود، و علف های هرز در مزارع کلزا گندم و جو می باشد.ولی از پهن برگ ها نیز می توان به شقایق،خردل وحشی،پیچک،فرفیون ،تربچه وحشی اشاره کرد.
همچنین به کشاورزان توصیه شد که بهترین زمان برای سمپاشی زمانی است که میانگین دمای شبانه روز حدود ۱۰ تا۱۲ درجه باشد،و وزش باد نداشته باشیم.
از آنجا که وجود شته مومی به علت از بین بردن سطح سبز گیاه  وپایین آوردن عملکرد کلزا، مبارزه با این آفت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.ممکن است که تا پایان برداشت کلزا مجبور به ۲ تا ۳ نوبت سمپاشی شویم .ولی معمولا شته ها از حاشیه زمین وارد مزرعه می شود واغلب با یک سمپاشی در حاشیه مزرعه مشکل رفع می شود.
و در پایان به کشاورزان توصیه شد به علت وجود زنبور  عسل در زمان گلدهی ،در صورت مشاهده شته مومی فقط از سم پریمور استفاده نمایند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0