پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۳۲:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۱۰۰۱
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان خبر داد:
برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی سایت ملی جامع الگویی بیابان زدایی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس پونه نامور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان اظهار داشت :با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری منابع پایه تولید و لزوم آموزش و ترویج در بخش منابع طبیعی برای اولین بار سایت ملی جامع الگویی با موضوع بیابان زدایی در منطقه جنوب استان کرمان اجرا می‌گردد. 

وی گفت: به منظور اجرای سایت ملی جامع الگویی بیابان زدایی در منطقه جنوب کرمان،  اولین جلسه هماهنگی با حضور مهندس پالوج رئیس گروه ترویج بهره‌وری منابع پایه تولید موسسه آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان و ادارات ترویج و آموزش و بیابان‌زدایی برگزار و روند اجرایی سایت بررسی گردید. 
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان اضافه کرد :در همین راستا بازدید از عرصه‌های منابع طبیعی و پروژه‌های جنگل‌کاری و همچنین بازدید و دیدار با همکاران مرکز جهاد کشاورزی جهاد آباد با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد و مروجان مسئول پهنه های تولیدی آن مرکز انجام و فعالیت های بخش کشاورزی مرکز فوق مورد بررسی قرار گرفت. 


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0