• EN
شنبه, 3 اسفند 1398
رو عنوان : دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : برگزاری كارگاه هم اندیشی دیدگاه های نوین ترویجی در استان چهارمحال و بختیاری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
ساعت : ۸:۵۷:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک فی ما بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، اولین کارگاه هم اندیشی در روز پنجشنبه مورخ 17 بهمن ماه سال جاری در شهرکرد برگزار شد.

در این کارگاه که باحضور آقایان دکتر کرمی دهکردی، دکتر قاسمی و مهندس پالوج از دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، آقایان مهندس حیدری و دکتر قاسمی از سازمان جنگلها و مراتع کشور، مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مسئول اداره ترویج منابع طبیعی، روسای ادارات ترویج ستاد و شهرستان ها، مسئولین مراکز، کارشناسان مروج پهنه و کارشناسان ادارات منابع طبیعی شهرستان ها برگزار شد، ضمن بررسی چالش های مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع طبیعی، به تشریح نظام نوین ترویج پرداخته شد و از مدیریت پایدار منابع طبیعی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی یاد شد و ادامه به بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مطرح شده بین حاضرین پرداخته شد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0